Google Shopping Oglasi i GTIN: Šta je potrebno da znate

Pregled

Google je nedavno najavio da će prodavci robe koju oglašavaju/reklamiraju putem Google-a,  biti u obavezi da, uz ostale neophodne podatke o proizvodu koje Google zahteva, navedu i GTIN kojim je taj proizvod već obeležen (Global Trade Item Number – globalni broj trgovinske jedinice – GS1 bar kod broj). U suprotnom, rizikuju da taj proizvod bude „neodobren“ od strane Google-a.

Ovo pravilo je zvanično objavljeno na njihovom web sajtu i može se videti putem sledećeg linka: https://support.google.com/merchants/answer/6352134?hl=en

Pružanje informacije o GTIN-u Google Oglasima može značajno koristiti svim GS1 članicama širom sveta. Mi u GS1 smo, naravno, rado podelili ove dobre vesti putem naših web sajtova, društvenih, poslovnih mreža i drugih medija, ali pre svega, moramo biti sigurni da je naša poruka jasna i u skladu sa namerama i smislom obaveštenja i informacija, koje je Google objavio u vezi sa ovom temom. 

Naime, naglašavamo da ovo novo pravilo ne znači da Google zahteva GTIN na svim proizvodima koji se reklamiraju na Google Shopping oglasima. Google samo traži da  se navede GTIN kod onih proizvoda na kojima on već postoji, odnosno, koje je proizvođač već prethodno obeležio. Google nema nameru da vlasniku brenda, ovim zahtevom nameće obavezu usvajanja standarda.

Evo nekoliko ključnih činjenica i predloga, kako bismo vam pomogli da ovu vest prosledite i promovišete na svom tržištu, bez nenamernog pogrešnog ili nepreciznog interpretiranja Google-ovih novih pravila:
 


Najčešća pitanja:

 • Šta Google zahteva od Google Shopping trgovaca.?

Google je, tokom 2015. godine, u spisak zahtevanih podataka o proizvodu, uvrstio kao obavezan podatak i globalni broj trgovinske jedinice (GTIN), i to od strane 50 određenih brendova. Zatim je proširio svoj zahtev - od 16. maja 2016. godine, svi proizvodi, koji su već prethodno obeleženi GTIN-ovima od strane proizvođača, moraju imati naveden svoj GTIN među ostalim obaveznim podacima o proizvodu, koje Google Shopping Oglasi zahtevaju; u suprotnom, rizikuju da budu odbijeni od strane Google-a.  

 • Da li su sada GTIN-ovi potrebni za sve proizvode na Google Shopping Oglasima?

Ne. Samo ako je GTIN već prethodno dodeljen proizvodu od strane prozvođača, odnosno, ako GTIN već postoji na proizvodu. Ako kompanija prodaje nove (nekorišćene) brendirane prozvode, koji se prodaju od strane više različitih trgovaca, onda ti proizvodi verovatno već imaju GTIN-ove, pa vlasnici brenda / trgovci koji ih prodaju, upravo zbog toga treba da priključe GTIN ostalim podacima o proizvodu, koje zahteva Google Shopping. 
Ova promena najverovatnije neće uticati na one proizvođače, koji sami prodaju svoje proizvode. Takođe neće uticati ni na trgovce koji prodaju korišćene, ručno izrađene ili restaurirane proizvode.

 • Koje su ključne prednosti posedovanja GTIN-ova na proizvodima plasiranim na Google Shopping Oglasima?  

Potpuniji podaci o proizvodu vode ka boljem iskustvu korisnika i većoj potražnji.
Više informacija o proizvodu od strane vlasnika brenda, pruža mogućnost bolje i preciznije pretrage od strane kupaca i obezbeđuje kvalitetniji pristup ciljnim grupama (bolje tržišno targetiranje).

 • Povećanje broja konverzija
Prema Google-u, navođenje ispravnog GTIN-a proizvoda u Google Shopping Oglasima, može povećati stopu konverzije za preko 20% (podatak baziran na internoj analizi oglašivača, koji već imaju dodate GTIN-ove skupovima podataka o proizvodu).

 • Vlasnici brenda već pružaju ove informacije

Veliki broj vlasnika robnih marki već koriste GS1 standarde, tako da će ih jednostavno uskladiti sa novim načinom korišćenja.

 • GTIN ima globalni domet
Kako su GS1 standardi globalni, korišćenje GTIN-ova na Google Shopping Oglasima otvoriće vrata mnogim vlasnicima robnih marki za početak saradnje sa trgovcima širom sveta. 

GS1 Srbija - Пословно удружење - бар кодови: INFORMACIJA OKO NOVE UPOTREBE GS1 SSCC

GS1 Srbija - Пословно удружење - бар кодови: INFORMACIJA OKO NOVE UPOTREBE GS1 SSCC: Evropski komitet za standardizaciju obratio se za pomoć GS1 SSCC u vezi transformacije koja se tiče pograničnih isporuka paketa ...

INFORMACIJA OKO NOVE UPOTREBE GS1 SSCC

Evropski komitet za standardizaciju obratio se za pomoć GS1 SSCC u vezi transformacije koja se tiče pograničnih isporuka paketa

Članovi Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) objavili su tehničke specifikacije (TS) za poštanske usluge. interfejsovi za pogranične pakete.

Ovo je rezultat zajedničkog napora poštanskih organizacija, onlajn maloprodavaca, kurira i pružaoca ekspres usluga i usluga isporuka paketa. Ovo dostignuće je deo strategije Evropske Komisije.
  
Jedinstveno digitalno tržište: uklanjanje prepreka za onlajn mogućnosti poslovanja.

“Ovo je krupan korak napred ka stvarnoj inovaciji u pogledu malograničnih usluga isporuka paketa u Evropi. Jedan od glavnih razloga kada se radi o problemima u pogledu isporuka/dostavljanja paketa u malograničnom prometu jesu zatvoreni standardi (standradi u okviru zatvorene mreže) što vodi do vlasništva nad mrežama a ovo, dalje, do nepogodnih tržišnih uslova za onlajn trgovinu, objašnjava Walter Trezek, zamenik predsedavajućeg e-Logistics radne grupe Ecommerce Europe i vođa CEN’s rada u vezi standardizovanih etiketa.

Krajnji cilj jeste da se transformišu usluge pogranične dostave paketa primenom jedne, zajedničke etikete koja uključuje identifikacioni kod paketa.

GS1 sa zadovoljstvom prima k znaju da je CEN  označio GS1 Serijski kod kontejnera za isporuku (SSCC) da jedinstveno identifikuje pakete i omogući interoperabilnost između svih strana u okviru mreže

GS1 SSCC je prirodni izbor s obzirom da ga mnoge kompanije već koriste kao i druge GS1 standarde prilikom svog poslovanja.

Primenom nove CEN etikete za pakete koja koristi otvorene globalne standarde, koji su prethodno primenjivani u zatvorenim mrežama, sada može biti priključen tako da formira isporuke od početne pozicije do kraja (end-to-end).
Pošiljaoci paketa sada su u mogućnosti da koriste istu etiketu za sve pakete. Svi koji rukuju paketom biće u mogućnosti da koriste SSCC kako bi lakše pratili put paketa od pošiljaoca do korisnika i, ukoliko je potrebno nazad do pošiljaoca u suprotnom smeru.
   
„CEN etiketa za pakete i SSCC uvode zanimljive mogućnosti za onlajn maloprodavce koji žele da ponude korisnicima izuzetni doživljaj prilikom isporuke i po nižoj ceni, kaže Miguel Lopera, predsednik i visoki rukovodilac pri GS1. A Bruno Aceto, dodaje “Primenom iste etikete i SSCC, kompanije koje isporučuju pakete mogu lakše da sarađuju kako bi realizovali želje svojih klijenata, opcije/rokove isporuke, fleksibilnost, vidljivost i sigurnost. Čak će i isključiti razne visoke troškove oko aktivnosti koji se tiču njihovih klijenata.

GS1 će nastaviti sa učešćem u CENOVIM inicijativama da doprinosi transformisanju  pograničnog administriranja vezano za isporuke pakete i sa zadovoljstvom prihvata priliku da sarađuje sa Ecommerce Europe i ostalim ogranizacijama u zajedničkoj promociji jedinstvene etikete za pakete.


Media contact

GS1
Nora Kaci
Senior Manager – Marketing
T: +32 2 788 78 30
E: nora.kaci@gs1.org

GS1 in Europe
Frits van den Bos
Manager Innovation
T: +31 (0) 20 511 38 20
E: Frits.vandenBos@gs1.nl
                                                                     

GS1 Srbija - Пословно удружење - бар кодови: GS1 Srbija - 35 godina

GS1 Srbija - Пословно удружење - бар кодови: GS1 Srbija - 35 godina: Poslovno udruženje GS1 Srbija proslavlja 35 godina rada Poslovno udruženje GS1 Srbija, neutralna i neprofitna organizacija, zaduž...

GS1 Srbija - 35 godinaPoslovno udruženje GS1 Srbija proslavlja 35 godina rada

Poslovno udruženje GS1 Srbija, neutralna i neprofitna organizacija, zadužena za razvoj i imeplementaciju GS1 sistema standarda u Republici Srbiji kojima se uvećava efikasnost funkcionisanja lanaca snabdevanja , slavi 35 godina rada. 

Na sastanku 16.7.1981, Privredne Komore Jugoslavije sa vodećim trgovinskim lancima u Jugoslaviji, odlučeno je da se prihvati standard za identifikaciju proizvoda, danas poznat kao GS1 Bar kod, i osnuje Jugoslovenska asocijacija za numerisanje artikala „JANA“. Ovom istorijskom odlukom stvoreni su preduslovi za primenu Globalnog poslovnog jezika kojim se prevazilaze teritoriijalne i jezičke barijere u lancima snabdevanja u preko 20 sektora društvenih aktivnosti , počev od proizvodnje, trgovine , zdravstva, finansija, odbrane i td. 

Samo godinu dana kasnije (07.05.1982. godine), na godišnjoj Skupštini u Briselu, JANA postaje 17. članica međunarodne organizacije EAN INTERNATIONAL i dobija prefiks 860 za administriranje bar-kodova.

Organizacija ima burnu istoriju a neki od važnijih datuma su:

 • 17.06.1992. JANA se izdvaja od Privredne Komore Jugoslavije,
 • 25.03.1998. transformišemo se u EAN JU,
 • 13.03.2006. promena imena u GS1 Srbija i Crna Gora,
 • 18.02.2007. izdvaja se Crna gora i menja ime u GS1 Srbija,
 • 06.04.2012. registruje se Poslovno udruženje GS1 Srbija.

Tokom poslednjih 35 godina, GS1 standardi za identifikaciju činilaca poslovanja, postali su osnov poslovnih procesa za preko 10.000 kompanija , članica, aktivnih korisnika u Srbiji. Primena GS1 standarda omogućila je kompanijama kvalitetniju razmenu poslovnih informacija, da govore istim poslovnim jezikom, značajno ubrzaju i pojednostave komunikaciju i smanje greške u radu. Takodje, kompanije – lideri koriste moć standardizovanih informacija za bolju komunikaciju sa svojim potrošačima i doprinose poboljšanju kvaliteta života. 

Kao sve prisutni element savremenih lanaca snabdevanja, bar kodovi, kojima je omugućeno mašinsko preuzimanje podataka sa minimum čovekovog angažovanja, donose korist potrošačima, tako što im olakšavaju i ubrzavaju dostupnost proizvodima, redukuju greške u rukovanju i prepoznavanju proizvoda a posebno pri obradi podataka i vremenu čekanja na mestima naplate. Bar kodovi, takođe, ostvaruju korist i samim kompanijama, jer redukuju troškove rukovanja robom, povećavaju prodaju - omogućavanjem bolje usluge i unapređenjem praćenja stanja zaliha u skladištima i malo-prodajnim objektima. 

Postoje i druge zanimljive, malo poznate činjenice o bar kodovima: 

 • GS1 bar kod na maloprodajnim trgovinskim jedinicama ne sadrži cenu proizvoda, već samo identifikuje artikal. 
 • Bar kodovi na logističkim etiketama, osim identifikacije proizvoda, mogu da pružaju podatke, kao što su: zemlja porekla, broj LOT-a (partije), rok trajanja, količina, datum proizvodnje … 
 • Statistički posmatrano, studije pokazuju da prosečan operater pri kucanju napravi minimum jednu grešku na svakih 300 znakova. Nasuprot tome, mogućnost da se pogrešno očita bar kod simbol je manja od jedan u milion skeniranja! 
 • Skeneri (linearni –laserski i 2D skeneri -imidžeri) kojima se očitavaju bar kodovi, rade brzinom od 40 do čak 200 čitanja-skeniranja u sekundi. 

Poseban doprinos GS1 sistema standarda se ogleda i u zaštiti potrošača, razvojem sistema sledljivosti proizvoda. Praćenjem svih poslovnih događaja od pripreme sirovina , preko procesa proizvodnje, distribucije , skladištenja i maloprodaje obezbeđuju se informacije za efikasno reagovanje u slučaju otkrivanja štetnog delovanja proizvoda na zdravlje potrošača. Uspostavljena sledljivost proizvoda istovremeno umanjuje i sve negativne ekonomske efekte na kompanije, proizvodjače spornih proizvoda , jer omogućava brzo i efikasno eliminisanje spornog proizvoda sa tržišta.

GS1 Bar kod je prvi od revolucionarnih skokova koje je GS1 organizacija napravila, a koji se sada globalno koriste. Među značajnijim rešenjima koje je GS1 organizacija razvila spadaju i: 

 • GS1 DataBar, “smanjena”, sledeća generacija GS1 Bar koda. Manji je od originalnog GS1 EAN 13 bar koda, ali može da sadrži više informacija potrebnih potrošaču. GS1 DataBar može biti postavljen na pojedinačnim artiklima malih dimenzija, na primer na svakoj jabuci, limunu, krušci itd. 
 • Elektronski kod proizvoda (EPC-The Electronic Product Code) koristi tagove sa radio-frekventnom identifikacijom (RFID tagovi), omogućavajući praćenje proizvoda ili logističkih pakovanja kroz lanac snabdevanja. RFID tehnologija omogućava viši kvalitet informacija koje se razmenjuju između kompanija i njihovih glavnih trgovinskih partnera. Pomaže kompanijama širom sveta u upravljanju pošiljkama, evidenciji i popisu roba osnovnih sredstava, borbi protiv falsifikata , u prevenciji krađe, u stvaranju efikasnijih i naprednijih poslovnih procesa u velikom broju različitih sektora. 
 • GS1 EDI standardi pružaju jasna uputstva za kreiranje elektronskih verzija svih vrsta poslovnih dokumenata, tako da poslovni partneri mogu lako, brzo i tačno da elektronski razmenjuju informacije, bez obzira na jezik kojim se služe , odnosno, koji interni hardverski/softverski sistem koriste. Elektronske poslovne poruke omogućavaju kompanijama da komuniciraju direktno preko računara uz minimiziranje manuelnih procesa i značajno smanjenje papirnih dokumenata. 
 • GS1 GDSN (Global Data Synchronisation Network - Globalna mreža za sinhronizaciju podataka), obezbeđuje moćno okruženje za sigurnu i kontinuiranu sinhronizaciju tačnih matičnih podataka o artiklima i kompanijama. GDSN obezbeđuje kompanijama korisnicima da u medjusobnom poslovanju i komunikaciji uvek raspolažu trenutno ažurnim i tačnim informacijama o činiocima poslovanja.

Zahtevi koji dolaze od strane trgovinskih organizacija, koje su na kraju lanaca snabdevanja postaju obavezujući za njihove dobavljače. U tom smislu insistiraćemo da prednosti rešenja koja sada nudi GS1 Srbija p.u. , u vidu GTIN i GLN kataloga, čija je upotreba za članice bez naknade, postane obavezujuća za snabdevače vodećih maloprodavaca u Srbiji. Očekujemo da se , osim velikih trgovinskih lanaca, kao korisnici GTIN kataloga uključe, bez naknade, i preko stotinu domaćih lokalo važnih trgovinskih preduzeća, koje sada nisu naše članice, ali su za svoja tržišta vrlo značajne i imaju preko 100 zaposlenih. Posebnu korist od korišćenja kataloga artikala treba da imaju i male trgovine, kako bi imale bolji pregled novih proizvoda na tržištu i lako definisale izvore snabdevanja. Predstavljanje kompanija i njihovih proizvoda u GLN i GTIN katalozima predstavlja preduslov za implementaciju elektronske razmene dokumenata i povećanje efikasnosti rada.

GS1 Srbija je već sada fokusirana na svojih narednih 35 godina inovativnog liderstva u implementaciji Globalnog poslovnog jezika. Kako korisnici postaju sve zahtevniji pod uticajem digitalnih trendova i mobilnih tehnologija na društvo, oni sve više očekuju promptno ažuriranje podataka o proizvodima (reagovanje u realnom vremenu), kao i mogućnost da njihovi potrošači brzim skeniranjem bar koda (npr. mobilnim telefonom) dođu do što detaljnijih podataka o proizvodu, kao što su: poreklo proizvoda, njegov sastav, sadržaj alergena, vrste pakovanja, uslovi čuvanja i upotrebe, energetske vrednosti namirnica itd. 

Na ovu 35-godišnjicu, GS1 Srbija ostaje posvećena građenju sveta u kome će se poslovni procesi i informacije vezane za njih kretati u pravcu povećanja efikasnosti i sigurnosti i u narednih 35 godina, a sve to, za dobrobit poslovanja i kvaliteta života ljudi, svakoga dana, bilo gde u Srbiji .

Direktor GS1 Srbija
Miroslav Ilić

GS1 Srbija - Пословно удружење - бар кодови: Наши датуми

GS1 Srbija - Пословно удружење - бар кодови: Наши датуми: 16.07.1981. УО ПКЈ формира ЈАНА 07.05.1982. постајемо члан ЕАН Интернационал 21.10.1982. добијамо префикс 860 17.06.1992. одвајамо се о...

Наши датуми


16.07.1981. УО ПКЈ формира ЈАНА
07.05.1982. постајемо члан ЕАН Интернационал
21.10.1982. добијамо префикс 860
17.06.1992. одвајамо се од ПКЈ
25.03.1998. трансформишемо се у ЕАН ЈУ
13.03.2006. промена имена у ГС1 Србија и Црна Гора
18.02.2007. промена имена у ГС1 Србија
06.04.2012. постајемо пословно удружење ГС1 Србија

Google Shopping Oglasi i GTIN: Šta je potrebno da znate

Pregled Google je nedavno najavio da će prodavci robe koju oglašavaju/reklamiraju putem Google-a,  biti u obavezi da, uz ostale neopho...